فیزیوتراپی پا چیست ؟

فیزیوتراپی پا چیست ؟

پا از ۲۸ استخوان و ۲۵ مفصل تشکیل شده است. همچنین شامل ۳ بخش خلفی ، میانی و بخش قدامی است. در کل...

ادامه مطلب