درباره فلج مغزی

درباره فلج مغزی

فلج مغزی (cerebral palsy) یا CP به معنای اختلال و ناتوانی حرکتی به علت یک ضایعه مغزی است. این ی...

ادامه مطلب